Här startar under 2006 en webbplats om svenska språket.